szsba logo
szsba logo
030.JPG575.JPG067.JPG003.JPG035.JPG585.JPG023.JPG034.JPG025.JPG

Aktuality

Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka denného štúdia v študijných odboroch asistent výživy a praktická sestra sa bude konať v dňoch od 22. mája do 29. mája 2019 v čase od 07.30 h do 15.30 h na sekretariáte školy. V mimoriadnom prípade je možné zápis realizovať po telefonickom dohovore na sekretariáte školy (tel. číslo 0904773018).

Výsledky prijímacích skúšok 2019 v študijných odboroch asistent výživy a praktická sestra (4-ročné denné štúdium).

Nové študijné odbory od 1. septembra 2019

Školský rok 2019/2020 bude na našej škole zaujímavý pre žiakov základných škôl. Otvárame prvé ročníky nových študijných odborov v zdravotníckych povolaniach:

Zdravotnícke povolanie je celoživotným smerovaním a pracovným uspokojením. Podpor túto myšlienku a príď sa k nám vzdelávať na Strednú zdravotnícku školu na Strečnianskej ulici 20 v Bratislave.

Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020:

denná forma štúdia:

externá forma štúdia:

Prihlášky na štúdium spolu s požadovanými prílohami (uvedené na prihláškach) sa podávajú do 31. mája 2019.

Zo života školy

26. apríl 2019 - Deň Zeme
Žiaci a zamestnanci školy počas Dňa Zeme, ktorý sa konal na našej škole v náhradnom termíne - v piatok 26. apríla 2019 zveľaďovali okolie školy. Upravovali trávnaté plochy, výsadbu kvetov a kríkov, vyhrabávali lístie a zametali chodníky. Všetko ekologicky pripravili na transport odpadu podľa eko -kritérií.
25. apríl 2019 - VI. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky
Dňa 25. apríla 2019 sa konal na SZŠ v Šumperku (ČR) VI. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky - celorepublikové kolo s medzinárodnou účasťou. Žiačky II. ZA Miháliková Zuzana a Sollárová Kristína prezentovali našu školu s problematikou využitia inzulinovej pumpy v liečbe diabetes mellitus. Pripravovala ich PhDr. Lucia Lieskovská učiteľka odborných zdravotníckych predmetov. Pod jej úspešnou gesciou žiačky získali 2. miesto spomedzi 11 prezentácií stredných zdravotníckych škôl v Českej republlike.
11. apríl 2019 - VII. ročník celoslovenskej konferencie žiakov odboru zdravotnícky asistent – SZŠ Banská Bystrica
Žiaci III. ZA Patrik Kováč a Budajová Mária reprezentovali školu na VII. ročníku celoslovenskej konferencie žiakov odboru zdravotnícky asistent – SZŠ Banskej Bystrici. Prezentovali sa prednáškou Zdravá pečeň – preventívne opatrenia zamerané na ochranu pečene. Získali tak skúsenosť zo sprostredkovávania napísaného textu formou komentárov hovoreného slova k vizuálnym sleydom. Pripravovala ich PaedDr. Mária Mihálechová, PhD. učiteľka odborných zdravotníckych predmetov, ktorá ich na tejto aktivite aj sprevádzala.
10. apríl 2019 - Športový deň na SZŠ
Streda bola daždivým dňom, ale na našej škole sa športovalo v siedmych disciplínach - bedminton, skákanie na švihadle, hod plnou loptou na cieľ, frisbee, štafetový beh, vybíjaná a jogová pozícia strom zameraná na koncentráciu. Žiaci aj učitelia si užívali prijemnú športovú atmosféru, ktorá umocnila vzťahy medzi žiakmi, triedami a učiteľmi.
4. apríl 2019 - Regionálne kolo súťaže - Poskytovanie prvej pomoci v SZŠ sv. Vincenta De Paul Topoľčany
Žiaci III. ZA Patrik Kováč, Terézia Blahovská a Rebeka Puškárová reprezentovali školu na IV. ročníku regionálneho kola súťaže - Poskytovanie prvej pomoci v SZŠ sv. Vincenta De Paul v Topoľčanoch.
27. marec 2019 - Okresné kolo v hádzanej
BSK organizoval okresné kolo v hádzanej žiakov stredných škôl Bratislava V. na Spojenej škole Svätej Rodiny, Gercenova, Bratislava. Z našej školy sa zúčastnil výber žiačok prvých ročníkov študijného odboru zdravotnícky asistent (Gerhátová Simona, Hlúbiková Veronika, Ružeková Romana, Janáčová Laura, Kolláthová Dorota, Meyerová Viktória a Kmeťová Linda) pod vedením učiteľky TŠV Mgr. Anny Repkovej.
22. marec 2019 - Svetový deň vody
Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života, hoci si to často neuvedomuje. Považuje ju za samozrejmosť a možno jej nevenuje až takú veľkú pozornosť, ako jej prináleží.
6. marec 2019 - Incheba Expo Bratislava - Profesia days
Úžasnú atmosféru zažili žiaci a zamestnanci našej školy, ktorí sa zúčastnili 10. ročníka festivalu príležitostí Profesia days Bratislava. Festival trval dva dni, prezentovalo sa 198 firiem vrátane našej školy a navštívilo ho cca 17 000 návštevníkov.
19. február 2019 - Zelený certifikát
Pomáhame chrániť životné prostredie – ekologickú separáciu elektroodpadu v rámci ekologickej recyklácie realizujú žiaci, učitelia a zamestnanci našej školy, čím prispievajú k skvalitneniu životného prostredia a formujú tak myslenie a následné konanie laickej verejnosti.
8. február 2019 - Deň otvorených dverí a Deň zdravia
Zdravotnícke povolanie je celoživotným smerovaním a pracovným uspokojením. Túto myšlienku podporili záujemcovia o štúdium na našej škole, ktorí prišli na Deň otvorených dverí. Školský rok 2019/2020 bude zaujímavý pre žiakov základných škôl. Otvárame prvé ročníky nových študijných odborov v zdravotníckych povolaniach: praktická sestra, masér, asistent výživy. Prah školy prekročili aj záujemcovia večerného štúdia praktická sestra, zdravotnícky záchranár, sanitár a vyššieho denného odborného štúdia diplomovaná všeobecná sestra.
Staršie udalosti a podujatia