SZSBA

Aktuality

Zo života školy

[27. október 2016] – Prezentácia prvej pomoci pre žiakov ZŠ Dubová, Bratislava
Už aj žiaci základných škôl sa chcú naučiť poskytovať prvú pomoc. V tejto problematike im pomohli naši žiaci III. A ZA za prítomnosti učiteliek PhDr. Anny Faborovej, Mgr. Moniky Gelenekyovej a asistentky Evy Zemanovičovej.

[25. október 2016] – HAlloween na zdravotke
Spríjemnením jesenného obdobia bola halloweenská aktivita žiakov na našej škole. Svoje nápady žiaci prezentovali vyrezávaním tekvíc, ktoré zdobili školu počas tohto obdobia.

[18. október 2016] – Prezentácia prvej pomoci pre vojakov Čestnej stráže prezidenta SR
Na požiadanie plk. Ing. Miroslava Ištvána veliteľa vojakov Čestnej stráže prezidenta SR boli Mgr. Eva Kabinová učiteľka odborných predmetov, Eva Zemanovičová asistentka a zástupkyňa riaditeľky PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH prezentovať ukážky prvej pomoci vojakom, poskytujúcim svoje služby prezidentovi SR.

[13. október 2016] – Testovanie žiakov IV. ZA – psychologický test pripravenosť na štúdium na VŠ
Žiaci IV. ZA absolvovali psychologické testovanie ich pripravenosti na štúdium na vysokej škole. Aktivitu každoročne organizujú PhDr. Eva Veselská výchovná poradkyňa a PhDr. Oľga Kapcárová školská psychologička.

[10-13. október 2016] – Študentský veľtrh Akadémia &VAPAC – AEGON aréna Bratislava
Každoročne sa uvedenej aktivity zúčastňujú žiaci IV. ZA s PhDr. Evou Veselskou, výchovnou poradkyňou a získavajú informácie o možnostiach štúdia na vysokých školách a o následnej profesionalizácii v kariérnom raste.

[10. október 2016] – IX. Petržalský seniorfest 2016
Do aktivity Mestskej časti Bratislava – Petržalka bola zainteresovaná aj naša škola. Žiaci II. DVS a učitelia prezentovali problematiku ochrany a podpory zdravia petržalským seniorom.

[6-8. október 2016] – SLOVMEDICA a NON-HANDICAP 2016
Komplexné výstavné podujatie v oblasti zdravotníctva na Slovensku navštívili naši žiaci a učitelia za účelom aktualizovania si vedomostí a získania uceleného prehľadu o nových zdravotníckych technológiách...

[4. október 2016] – Hospic Plamienok
Návštevu zariadenia absolvovali žiaci III. DVS s učiteľkami Mgr. Zlaticou Tongelovou a PhDr. Annou Faborovou.

[29. september 2016] – 10. ročník kampane MOST / Deň srdca
Edukačná kampaň MOST je každoročne zameraná na podporu verejného zdravia v oblasti kardiovaskulárnych ochorení, na zvýšenie informovanosti verejnosti o rizikových faktoroch ochorení srdca a ciev a poukazuje na možnosti prevencie so zameraním sa na zdravý životný štýl.

[24. september 2016] – Športový deň zahraničných obchodných komôr na Slovensku
Dozvedeli sa o nás, že sme dobrí v poskytovaní prvej pomoci. Pozvali nás na zaujímavú akciu, kde sme prezentovali ukážky prvej pomoci a súčasne si naživo odskúšali aj jej poskytovanie v teréne.

[16. september 2016] – Slovenská pedagogická knižnica
Exkurzia žiakov III. DVS do novozriadených priestorov centra vzdelanosti v blízkosti školy na Halovej ulici v Bratislave, v mestskej časti Petržalka bola hodnotnou aktivitou...

[14. september 2016] – Rovinčianska kvapka krvi
Žiaci III. DVS spolu s asistentkou Evou Zemanovičovou sa podieľali na odbere krvi dobrovoľných darcov v obci Rovinka...

[13. september 2016] – Aj dýchať treba vedieť
Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja - aktivita vyhlásená BSK, do ktorej sme sa zapojili ako jedna zo župných škôl...

[12-15. september 2016] – Kurz na ochranu života a zdravia
Žiaci III. A a B ZA triedy sa zúčastnili športových aktivít v malebnom prostredí Rajeckej Lesnej...

[5. september 2016] – Otvorenie školského roku 2016/2017
Riaditeľka školy Mgr. Eva Drobná privítala žiakov a zamestnancov školy v novom školskom roku 2016/2017.

[23. august 2016] – VI. ročník Župnej olympiády seniorov
Na šiestom ročníku Župnej olympiády seniorov o putovný pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja sa zúčastnili žiaci III. A ZA s učiteľkami PhDr. Annou Faborovou, Mgr. Evou Kabinovou a Mgr. Cecíliou Novodomcovou...