SZS BA
index index logo

Aktuality


výsledky prijímacích skúšok z 2. kola
PS_DVS_2_kolo
PS_SAN_2_kolo
PS_ZA_2r_2_kolo
PS_ZZ_2_kolo

Nástup žiakov na štúdium v dennej aj večernej forme štúdia je 2. septembra 2015 o 9.00 h.


Rozpis dni vyučovania vo večernej forme štúdia na 1. polrok šk. r. 2015/2016

Obchodná verejná súťaž


Zo života školy


Deň zdravia seniorov 28. apríla 2015.
III. ročník – Deň zdravia seniorov – poradenstvo k zdravému životnému štýlu – prevencia chorobnosti – podpora kvality života seniorov.


Fotky


Deň Zeme 22. apríl 2015
Žiaci našej školy sa zapojili do celosvetovej aktivity Deň zeme. Zamerali sa na vyhrabávanie trávnatých plôch a zbieranie odpadu, kultiváciu kvetinových záhonov a presádzanie kvetov v interiéry školy.

Fotky


Deň otvorených dverí 11. február 2015
11. február 2015 - Deň otvorených dverí – pre budúcich našich žiakov, spojený s humánnou aktivitou – odberom krvi dobrovoľných darcov, realizovaný mobilnou jednotkou NTS Bratislava.

Fotky

Deň župných škôl v avione

Fotky


Deň pred sviatkom svätého Mikuláša, dňa 5. decembra 2014 sa konala na našej škole imatrikulácia prvákov, ktorých sme prijímali do radov zdravotníkov.
Fotky


Vyhodnotenie 3. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj študijný odbor
Celoslovensky_projekt_Zalozka_Vyhodnotenie_2014
Projekt_Zalozka_SS_Hodnotenie_A


Deň otvorených dverí 11. november 2014


Vyhodnotenie informatickej súťaže iBOBOR


Halloween na zdravotke

Fotky


Svetový deň srdca