SZSBA

Aktuality

Podmienky prijímacieho konania do 4-ročného denného štúdia zdravotnícky asistent pre šk. rok 2016/2017

Zo života školy

[8. december 2015] - Prezentácia – Inštitút všeobecnej a urgentnej chirurgie – Ukrajina
Žiakom študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra a ich učiteľom bola dňa 8. decembra 2015 sprostredkovaná prezentácia Inštitútu všeobecnej a urgentnej chirurgie na Ukrajine.

[7. december 2015] - Mikuláš
Naša škola pravidelne organizuje Mikuláša pre klientov školiacich pracovísk. Tohto roku navštívili žiaci Stredisko sociálnych služieb v Bratislave na Mlynárovičovej ul. v Petržalke.

[1. december 2015] - Úloha sestier v spoločnosti - diskusné fórum
V prvom decembrovom týždni, kedy boli medializované aktuálne požiadavky sestier na zmenu ich odmeňovania a sociálneho statusu v našej spoločnosti, sa konalo na našej škole diskusné fórum s účastníkmi delegovaných inštitúcií.

[november 2015] - iBOBOR – informatická súťaž
V mesiaci november sa žiaci našej školy už 2 – krát zapojili do informatickej súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

[25. november 2015] - Odborná exkurzia v nemocnici AKH Viedeň
Predvianočná Viedeň láka každého vianočnými trhmi. Žiaci III. a IV. ZA mali možnosť v tomto období dňa 25. novembra 2015 navštíviť predvianočnú Viedeň za účelom odbornej exkurzie do nemocnice AKH Viedeň.

[27. november 2015] - Stužková
Stužková slávnosť žiakov IV. ZA sa konala 27. novembra 2015 v hoteli Echo v Bratislava.

[13. november 2015] - Písali o nás
Pochvala budúcim zdravotníkom.

[10. november 2015] - Deň otvorených dverí
Záujemcovia o štúdium mali možnosť dňa 10. novembra 2015 nahliadnuť do priestorov školy.

[5. november 2015] - Účelové cvičenie
Účelové cvičenie na OŽaZ žiakov I. A, B ZA a II. A, B ZA sa konalo dňa 5. novembra 2015 v lokalite Koliba v  Bratislave. Pedagogický dozor zabezpečovali Mgr. Anna Repková, Mgr. Milan Tóth, Mgr. Radoslav Bodjan a PhDr. Martina Solárová, ktorí usmerňovali žiakov počas turistiky.

[31. október 2015] - Halloween na zdravotke
Halloween na zdravotke - piaty ročník súťaže sa konal na našej škole dňa 26. novembra 2016.

[25. septembra 2015] - Deň Srdca
Každoročne v mesiaci september organizuje RÚVZ na Slovensku Deň srdca.

[19. septembra 2015] - Piknik
Kaspian je nezisková organizácia, občianske združenie mladých ľudí, ktorí sa zaoberajú voľnočasovými aktivitami pre deti a  mládež vo veku od 7 do 20 rokov.

[12. septembra 2015] - SCOOT JAM
Scoot Jam, alebo súťaž mladých jazdcov na kolobežkách sa uskutočnila  12. septembra 2015 v Petržalskom skateparku na Markovej ulici pod zastrešením občianskeho združenia KASPIAN, ktoré s mládežou v Petržalke pracuje už osemnásť rokov.

[10. september 2015] - Tancujeme ako vieme
Bratislavský samosprávny kraj pozval školy zúčastniť sa projektu avizovaného v rámci Európskeho týždňa športu pod názvom „Zapoj sa a vyhraj športové pomôcky pre svoju školu“ s možnosťou vyhrať pre školu poukážky na nákup športových pomôcok.

[9.-11. septembra 2015] - Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. ZA
Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. ZA sa konal v dňoch 9. – 11. septembra 2015 na území mesta Bratislavy.

[9. september 2015] - Pre Teba len kvapka, pre niekoho život!
Obec Rovinka v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov  Rovinka a Národnou transfúznou stanicou SR Bratislava pri  príležitosti 780. výročia obce Rovinka organizovali „ Rovinčanskú kvapku krvi“.

[25. august 2015] - Župná olympiáda seniorov
Záujem o šport a športový entuziazmus nie je vlastný len mladej generácii. Seniori sa okrem výchovy vnúčat, čítania a posedávania doma venujú aj športu. „Športovci - seniori“ sa dňa 25.augusta 2015 stretli na piatom ročníku Župnej olympiády seniorov, ktorá sa konala v areáli DSS Rosa pod tútorstvom BSK.