SZS BA
index index logo


Aktuality

Triedne aktívy sa uskutočnia konzultačnou formou dňa 12. januára 2015. Rodičia sa môžu individuálne informovať o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí u jednotlivých učiteľov, ktorí im budú k dispozícii v čase od 15.00 – 18.00 h.


Zo života školy

Deň pred sviatkom svätého Mikuláša, dňa 5. decembra 2014 sa konala na našej škole imatrikulácia prvákov, ktorých sme prijímali do radov zdravotníkov.
Fotky


Vyhodnotenie 3. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj študijný odbor
Celoslovensky_projekt_Zalozka_Vyhodnotenie_2014
Projekt_Zalozka_SS_Hodnotenie_A


Deň otvorených dverí 11. november 2014


Vyhodnotenie informatickej súťaže iBOBOR


Halloween na zdravotke

Fotky


Svetový deň srdca