SZS BA
index index logo


Aktuality


Deň zdravia seniorov 28. apríla 2015


Prihlášky na denné pomaturitné štúdium a večerné štúdium sa podávajú do 31. 05. 2015, podmienky prijímacieho konania na štúdium pre šk. rok 2015/2016


Podmienky prijímacieho konania na štúdium pre šk. rok 2015/2016 - študijný odbor zdravotnícky asistent (4-ročné denné štúdium pre žiakov 9. ročníka ZŠ)


Deň zdravia seniorov 28. apríla 2015.Zo života školy


Deň otvorených dverí 11. február 2015Deň župných škôl v avione

Fotky


Deň pred sviatkom svätého Mikuláša, dňa 5. decembra 2014 sa konala na našej škole imatrikulácia prvákov, ktorých sme prijímali do radov zdravotníkov.
Fotky


Vyhodnotenie 3. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj študijný odbor
Celoslovensky_projekt_Zalozka_Vyhodnotenie_2014
Projekt_Zalozka_SS_Hodnotenie_A


Deň otvorených dverí 11. november 2014


Vyhodnotenie informatickej súťaže iBOBOR


Halloween na zdravotke

Fotky


Svetový deň srdca